Gserb Shixan Shayak Bharati Related News

Gserb Shixan Shayak Bharati Related News.GSERB RECRUITMENT RELATEDSHIXAN SAHAYAK BHARTI:DONATION MANGANARA SANCHALAK SAME POLICE FARIYAD DAKHAL THASHE,FARIYAD JASHE TO KADAK KARYAVAHINO NIRDESH,AMUK UMEDVARO DWARA VADI KACHERI KAXAE AVELI RAJUAAT ANUSAR HALAMA SARKAR DWARA SHIXAN SAHAYAKNI BHARTI PRAKRIYA KARAVAMA AVEL CHE.JEMA UMEDVARO SHALAE HAJAR THAVA JAY TYARE SHALA SANCHALAK MANDAL DWARA UEDVARO PASETHI CASH ANE DONATION MANGAVANI ANE SUKHETHI NOKARI NAHI KARAVA DEVAMA AVE TEMAJ MANSIK ANE SARIRIK TRASH APVAMA AVECHE .AVA MANDAL SAME KARYAVAHI TAHSHE.●Read A Full Details:-Click Here.

Leave a Comment