Juna CRC,BRC Arji 1 Year Sudhi Nhi Kri shake.

Juna CRC,BRC Arji 1 Year Sudhi Nhi Kri shake.Gujarat SSA Department Ma Nokri Krta CRC And BRC Every 5 Year Na Samayagala Ma Chhuta Krvama Rules Bad Pn Government 15 Year Sudhi Koi pn CRC Ke BrC Ne Chhuta Na Krya Hta Tyarbad Aa Rules Lagu Pdya Jema.Ek Nva Niyam Mujab Juna CRC and BRC 1 Year Sudhi Potanj Arji Pn kari Sake Em Nthi.~>Vadhu Mahiti Mate Vanchi aa NewsReport

Leave a Comment