પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેઇનિંગ ઇન્સ્ટીટયુટ (આઈ.ટી.આઈ), પાલનપુર ખાતે ટાટા મોટરસ દ્વારા આઈટીઆઈના વિવિધ ટ્રેડ માટે ભરતી મેળાનું આયોજન કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 03-01-2023ના રોજ ભરતી મેળા સમયે હાજર રહી શકશે.

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો
પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

જગ્યાનું નામ પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો
કેટેગરી Education
પોર્ટલ https://freshgujarat.com/
તારીખ 24 /12/2022

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

જે મિત્રો પાલનપુર ખાતે અને ટાટા મોટર્સ રોજગાર મેળાની રાહે હતા તેઓ માટે આ સારી તક છે. ભરતી મેળાની તમામ માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, હોદ્દાનું નામ, પગાર, કુલ જગ્યા વગેરે માહિતી નીચે મુજબ છે.

રોજગાર ભરતી મેળો 2022 માહિતી

પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળા વિશેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

 

ફીટર
ઈલેક્ટ્રીશીયન
વેલ્ડર
મશીનિષ્ટ
મોટર મીકેનીક
ડીઝલ મીકેનીક
ટર્નર
ઇલેક્ટ્રોનિકસ મીકેનીક / IT
આર.એફ.એમ.
વાયરમેન
જનરલ મીકેનીક
આઈ.એમ
આ પણ જુઓ : આમોદ નગરપાલિકા ભરતી 2022

વય મર્યાદા

18 વર્ષ પુરા થયેલ હોવા જોઈએ.
2016 થી 2021ના પાસ આઉટ
આ પણ જુઓ : NHM સુરત ભરતી 2022

પગાર ધોરણ

પગાર : 12,850/-
દર મહીને 15,000/- સ્કોલરશીપ
આ પણ જુઓ : ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓનલાઈન ફોર્મ

અન્ય લાભ

મહીને 50 રૂપિયા કેન્ટીન
મહીને 400 રૂપિયા વ્હીકલ
7,50,000નો વીમો
1,00,000નો મેડીકલેમ
સેફટી સૂઝ અને યુનિફોર્મ
રવિવાર અને જાહેર રજાએ રજા

સાથે લઈ આવવાના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

ધોરણ 10 અને આઈ.ટી.આઈ તમામ માર્કશીટ (2 ઝેરોક્ષ સાથે)
આધારકાર્ડ
3 પાસપોર્ટ ફોટો
બાયોડેટા

સ્કીનીંગ પ્રક્રિયા

રજીસ્ટ્રેશન
ફોર્મ ફિલિંગ
મૌખિક ઈન્ટરવ્યુ

ભરતી મેળા તારીખ

03-01-2023 (સવારે 10 કલાકે)
ભરતી મેળા સ્થળ
આઈ.ટી.આઈ. પાલનપુર

Important Link

ઓફીશીયલ જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો 
પોર્ટલ ક્લિક કરો 
હોમ પેજ ક્લિક કરો 

 

 

 

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

No votes so far! Be the first to rate this post.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *