Salang ketli CL Raja muki Sakay ? Vachhe Ravivar ke Jaher Raja aavti hoy to su ?? – Vancho Shixak Jyot no Jawab

Salang ketli CL Raja muki Sakay ? Vachhe Ravivar ke Jaher Raja aavti hoy to su ?? – Vancho Shixak Jyot no Jawab


1 . Ek Sathe Salang 8 CL Raja manjur kari sakay.
2. 8 thi Vadhare karavvi hoy to TPEO manjur kari sake.
3. Salang 8 CL vachhe Ravivar aavto hoy to tene CL ma ganavani nathi.


IMG 20160827 WA0041Leave a Comment