STaTe CRC And BRC Leave By Order Education Department.

STaTe CRC And BRC Leave By Order Education Department.GUJARAT SERVE SHIKSHA ABHIYAN IN CRC AND BRC JE NIMNUK KRVAMA AAVI CHHE AE ANGE NICHE NEWS AAPELA CHHE.PRATINIYUKTI RAD KARI SHIXAKMA PARAT MUKAVA JILLAONE YADI MOKLAI,5 DECEMBERNA ROJ RAJYANA SARVA SHIKSHA ABHIYAN KACHERI DWARA EK ADESH KARI RAJYAMA KARYARAT TAMAM CRC ONU ANUBHAV ANE GUNOTSAVNA ADHE=ARE GUNAKAN MANGAVAVAMA AVYU HATU JO KE AA PARIPATRAMA ANUBHAV DHARAVATA UMEDVARONE OCHU MULYANKAN KARAVAMA AVATA VIRODHNO VANTOL FUKAYO HATO.●Read A Newsreport……!

Leave a Comment